Цел на проекта

Онлайн магазин с богат асортимент от продукти. Дизайн по шаблон и мега меню.

Постигната цел

Сайтът е функционален, с много голям асортимент от категории и продукти. С него се работи лесно и удобно.

Подход

Стратегията бе лесна за изграждане – нуждаехме се от функционален магазин за много продукти. Дизайнът бе по шаблон, което улесни настройката на различните позиции. Добавени бяха допълнителни фунцкии като воден знак и мега меню. След като дизайна бе настроен, настроихме и самата система.

Време за изработка

Целият проект отне 7 работни дни.

Нашата роля

MySuper.Site бе отговорен за всички стъпки от процеса – настройката на дизайна, настройката на системата, тестовете.

Заключение

Получи се хубав сайт за много продукти от различни по тип категории, с удобна мобилна версия и лесен за работа.

Сайтът можете да разгледате тук.